CENNIK OPŁAT

Prosimy o zapoznanie się z zasadami odpłatności na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach zawartych w Regulaminie studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń umieszczonym na stronie głównej.

Informujemy, że wpłat należy dokonywać po otrzymaniu zawiadomienia o rozpoczęciu danej formy kształcenia (najpóźniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć podanym w zawiadomieniu).

Wpłat należy dokonywać na niżej podane konto UCEU AWFiS Gdańsk

CITI HANDLOWY

82 1030 1117 0000 0000 8899 5309

z dopiskiem: studia podyplomowe …….  (nazwa studiów)

lub                  kurs dokształcający …….. (nazwa kursu)

lub                  szkolenie …….. (nazwa szkolenia)

W razie wątpliwości  pytań prosimy o kontakt:
mgr Agnieszka Podbielska
główny specjalista ds. studiów podyplomowych i kursów dokształcających, menedżer sportu
tel. 58/55 47 347
tel. do Kierownika UCEU 605 554 511
e-mail: biurouceu@awf.gda.pl
pokój 13 w budynku głównym Uczelni

Biuro UCEU czynne:

poniedziałek            9.00-14.00

wtorek                       9.00-14.00

środa                         9.00-14.00

czwartek                  nieczynne

piątek                        9.00-14.00

sobota                       w wybranych terminach

Adres:
Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej AWFiS Gdańsk
Ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk