Aktualności

FITNESS - kurs instruktora rekreacji ruchowej w AWFiS Gdańsk

12.10.2016

FITNESS - NOWOCZESNE FORMY GIMNASTYKI

Celem szkolenia jest przygotowanie profesjonalnej kadry instruktorskiej do prowadzenia grupowych zajęć w fitness klubach lub w obiektach sportowo-rekreacyjnych. Efektem działalności zawodowej instruktorów ma być przede wszystkim podniesienie lub utrzymanie sprawności fizycznej osób w różnym wieku ze zróżnicowanym potencjałem sprawności przy uwzględnieniu ich potrzeb, oczekiwań i możliwości.
UCZESTNICY - osoby pełnoletnie z wykształceniem min. średnim (zdany egzamin maturalny), posiadające dobrą kondycję, wyczucie rytmu, empatyczne podejście do ludzi (potencjalnych klientów)
ZASADY RKRUTACJI - złożenie kompletu dokumentów, w skład którego wchodzi:
·    karta zgłoszenia
·    oświadczenie o niekaralności
·    zaświadczenie lekarskie pozwalające na udział w kursie
·    fotografia w wersji elektronicznej
·    kopia dowodu osobistego
·    potwierdzenie opłaty (po otrzymaniu informacji o rozpoczęciu kursu)
TRYB KURSU I CZAS TRWANIA - weekendowy (sesje sobotnio-niedzielne po max. 10 godz. dydaktycznych dziennie); liczba godzin - 120 godzin + 30 godzin praktyki
FORMA ZALICZENIA - sprawdziany cząstkowe oraz egzamin końcowy
TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ – po skompletowaniu grupy
CENA – 1.500 zł
DOKUMENT KOŃCOWY – legitymacja instruktora rekreacji ruchowej – fitness – nowoczesne formy gimnastyki oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu
PEŁNOMOCNIK KURSU - dr Aleksandra Jażdżewska
KONTAKT - mgr Agnieszka Podbielska - główny specjalista ds. studiów podyplomowych i kursów dokształcających, menedżer sportu
BIURO UCEU (pokój 13 w budynku głównym Uczelni)
tel. 58/55 47 347
tel. 603 766 369
e-mail: biurouceu@awf.gda.pl
www.uceu.awf.gda.pl

Wróć