Aktualności

INSTRUKTOR PIŁKI RĘCZNEJ - kurs w AWFiS Gdańsk w porozumieniu ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce

28.10.2016

Absolwenci otrzymują legitymację instruktora piłki ręcznej umożliwiającą wydanie licencji trenerskiej C oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu instruktorskiego
Terminy: do ustalenia – po skompletowaniu grupy minimum 16 osób (styczeń 2017)
Miejsce zajęć: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Warunkiem uzyskania uprawnień  jest:
- minimum 80% frekwencja podczas wykładów i zajęć praktycznych;
- pozytywna ocena z zaliczenia części ogólnej;
- pozytywna ocena z prowadzenia zajęć praktycznych;
- pozytywna ocena z pracy pisemnej;
- pozytywna ocena z egzaminu końcowego;

Program – 120 godzin
Część ogólna – 40 godzin
Część specjalistyczna – 30 godzin – wykłady, 40 godzin - zajęcia praktyczne/warsztaty
Część seminaryjna -10 godzin
Wymagania od kandydatów: Wykształcenie co najmniej średnie, ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia, niekaralność
Wymagana dokumentacja:
1.    karta zgłoszenia
2.    oświadczenia na kurs
3.    kopia dowodu osobistego
4.    kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie minimum średnie
5.    fotografia w wersji elektronicznej format jpg – rozmiar 3,28 cm (387 pikseli) x  2,62 cm (309 pikseli), 300 dpi, max 100kB
6.    2 fotografie o wymiarach: 3,5cm x 4,5cm;
7.    zaświadczenie lekarskie, potwierdzające możliwość wzięcia udziału w kursie instruktorów piłki ręcznej;
8.    potwierdzenie opłaty za kurs


*System licencyjny ZPRP oraz program kursu jest zgodny z wytycznymi porozumienia narodowych federacji z Europejską Federacją Piłki Ręcznej (EHF) p.n. RINCK Convention, którego jednym z sygnatariuszy jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

Tryb kursu: sesje weekendowe (sobota - niedziela)
Cena: 1700 PLN (całość)
Pełnomocnik kursu:  dr Leszek Biernacki 


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY EDUKACYJNEJ !!!


Ewentualny kontakt telefoniczny:
mgr Agnieszka Podbielska - główny specjalista ds. studiów podyplomowych i kursów dokształcających, menedżer sportu
tel. 58/55 47 347
tel. 603 766 369
e-mail: biurouceu@awf.gda.pl
www.uceu@awf.gda.pl
pokój 13 w budynku głównym Uczelni
Adres
Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej AWFiS Gdańsk
Ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk

Wróć