Aktualności

TRENER PERSONALNY - KURS w AWFiS Gdańsk

16.11.2016

Zapraszamy WSZYSTKICH chętnych do udziału w KURSIE TRENERA PERSONALNEGO

CEL: przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia indywidualnych treningów z klientem; nasz absolwent zdobędzie wiedzę o tym jak profesjonalnie przygotować odpowiedni dla klienta plan treningowy dostosowany do indywidualnych możliwości fizycznych oraz czasowych; będzie potrafił opracować wskazówki dietetyczne oraz właściwy dobór i rozkład ćwiczeń; jako trener personalny absolwent naszego kursu wskaże bezpieczne metody wykonywania ćwiczeń i zmotywuje do robienia ciągłych postępów oraz będzie prowadził zajęcia w sposób metodyczny, bezpieczny i efektywny

UCZESTNICY: osoby pełnoletnie z wykształceniem min. średnim (zdany egzamin maturalny) oraz dobry stan zdrowia

WARUNKI REKRUTACJI: posiadanie dobrej kondycji, empatyczne podejście do ludzi (potencjalnych klientów) oraz przesłanie lub złożenie w Biurze UCEU (pokój 13 w budynku głównym Uczelni) kompletu wymaganych dokumentów, w skład którego wchodzą:

  • karta zgłoszenia (druk dostępny w zakładce „druki”)
  • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie minimum średnie - MATURA
  • kopia dowodu osobistego
  • oświadczenie o niekaralności (druk dostępny w zakładce „druki”)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie (może to być także kopia aktualnych badań okresowych)
  • 2 fotografie (format 3,5 x 4,5 cm)
  • potwierdzenie opłaty za kurs (najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu po otrzymaniu zawiadomienia)

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

TRYB KURSU: weekendowy (sesje sobotnio-niedzielne)

CZAS TRWANIA: 1 semestr

LICZBA GODZIN: 120 godzin zajęć programowych – program kursu jest realizowany przez kadrę trenerską

FORMA ZALICZENIA: podczas trwania kursu zaliczenia i sprawdzian wiedzy praktycznej, uczestnictwo z zajęciach, egzamin końcowy

TERMIN ZAJĘĆ: rozpoczęcie zajęć planujemy w nowym roku akademicki 2017/2018

CENA: 1.800 PLN

PEŁNOMOCNIK KURSU: dr hab. Aleksandra Jażdżewska, prof. AWFiS

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY EDUKACYJNEJ !!!

Ewentualny kontakt telefoniczny:

mgr Agnieszka Podbielska

główny specjalista ds. studiów podyplomowych i kursów dokształcających, menedżer sportu
tel. 58/55 47 347
tel. 603 766 369
e-mail: biurouceu@awf.gda.pl
www.uceu@awf.gda.pl
pokój 13 w budynku głównym Uczelni

Adres
Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej AWFiS Gdańsk
Ul. Kazimierza Górskiego 1

Wróć