Aktualności

CZĘŚĆ OGÓLNA KURSU INSTRUKTORÓW SPORTU - zapraszamy na kurs

04.02.2017

CEL: częściowe przygotowanie do prowadzenia zajęć w charakterze instruktora sportu 

UCZESTNICY: osoby, które planują udział w części specjalistycznej kursu instruktora sportu w wybranym sporcie - z tej części kursu zwolnieni są jedynie absolwenci AWF

WARUNKI REKRUTACJI: złożenie karty zgłoszenia (zakładka "druki") oraz pozostałych wymaganych dokumentów w Biurze Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej

CZAS TRWANIA: 3 sesje sobotnio - niedzielne

LICZBA GODZIN: 60

TREŚCI PROGRAMOWE: anatomia, biomechanika, fizjologia i biochemia człowieka, medycyna sportu, pierwsza pomoc, pedagogika, psychosocjologiczne podstawy sportu, coaching w sporcie, odnowa biologiczna, podstawy żywienia sportowca, teoria sportu, teoria treningu sportowego

FORMA ZALICZENIA: egzamin

TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: ustalany jest po skompletowaniu minimum 16-osobowej grupy

CENA: 600 PLN

DOKUMENT KOŃCOWY: zaświadczenie

KONTAKT DO BIURA UCEU: mgr Agnieszka Podbielska tel. 58/55 47 347; kom. 603 766 369; e-mail: biurouceu@awf.gda.pl

Wróć