Aktualności

KURS TRENERA PIŁKI RĘCZNEJ - SERDECZNIE ZAPRASZAMY - planowane rozpoczęcie - maj 2017

11.03.2017

KURS TRENERA PIŁIKI RĘCZNEJ  w AWFiS Gdańsk

 Przypominamy, że kończy się nabór na Kurs Trenera Piłki Ręcznej

organizowany przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu – Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej

Absolwenci otrzymują dyplom trenera piłki ręcznej umożliwiającą wydanie licencji trenerskiej B oraz zaświadczenie ukończeniu kursu trenerskiego

  • Planowany termin rozpoczęcia: maj / czerwiec – po skompletowaniu grupy minimum 16 osób

Miejsce zajęć:
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Program: 220 godzin

Wymagania od kandydatów:
Posiadany stopień instruktora  piłki ręcznej, wykształcenie co najmniej średnie - matura, ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia, niekaralność.

Wymagana dokumentacja:

  1. karta zgłoszenia;
  2. oświadczenia na kurs;
  3. kopia legitymacji instruktora piłki ręcznej lub licencji trenerskiej C (ZPRP)
  4. kopia dowodu osobistego;
  5. kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie minimum średnie - matura
  6. fotografia w wersji elektronicznej format jpg – rozmiar 3,28 cm (387 pikseli) x  2,62 cm (309 pikseli), 300 dpi, max 100kB
  7. 2 fotografie o wymiarach: 3,5cm x 4,5cm;
  8. zaświadczenie lekarskie, potwierdzające możliwość wzięcia udziału w kursie trenerów piłki ręcznej;
  9. potwierdzenie opłaty za kurs

Informacje i zgłoszenia: Biuro UCEU AWFiS Gdańsk

tel. 58/55 47 347
kom. 603 766 369
e-mail: biurouceu@awf.gda.pl
pokój 13 w budynku głównym Uczelni

Biuro UCEU czynne:
poniedziałek 9.00-14.00
wtorek 9.00-14.00
środa 9.00-14.00
czwartek nieczynne
piątek 9.00-14.00
sobota w wybranych terminach

Adres
Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej AWFiS Gdańsk
Ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk

Wróć