Aktualności

Seminarium nt. kwalifikacji w zakresie prowadzenia ćwiczeń w ciąży i po porodzie oraz ćwiczeń mięśni dna miednicy

30.01.2019

Szanowni Państwo,

Instytut Badań Edukacyjnych wraz z Toruńskim Związkiem Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej zaprasza na seminarium branżowe dotyczące opisu kwalifikacji rynkowych z zakresu aktywności fizycznej kobiet w ciąży i po porodzie oraz ćwiczeń mięśni dna miednicy, w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zaprezentowane zostaną wyniki badań naukowych i obserwacji praktycznych, m.in. prowadzonych od kilku lat w AWFiS, a także najnowsze światowe rekomendacje w zakresie ćwiczeń w ciąży i po porodzie oraz ćwiczeń mięśni dna miednicy. Podjęta zostanie debata nt. potrzeby promowania i wdrażania aktywności fizycznej w okresie okołoporodowym zarówno przez instruktorów i trenerów ćwiczeń prozdrowotnych, jak i przez środowisko medyczne. Pod dyskusję poddanych zostanie 5 projektów kwalifikacji, potwierdzających kompetencje zawodowe do planowania i prowadzenia zajęć ruchowych dla kobiet w okresie okołoporodowym, w tym wysokiej klasy zawodniczek sportowych, prowadzenia ćwiczeń mięśni dna miednicy oraz kompetencje w zakresie rekomendowania tego typu ćwiczeń.

Serdecznie zapraszamy instruktorów i trenerów różnych form aktywności fizycznej, lekarzy ginekologów-położników, położne, fizjoterapeutów, kobiety w ciąży, po porodzie lub planujących ciążę, oraz wszystkich zainteresowanych pre- i postnatalną aktywnością fizyczną i ćwiczeniami w prewencji dysfunkcji mięśni dna miednicy.

Seminarium odbędzie się w Toruniu w Hotelu Filmar przy ul. Grudziądzka 39/43 od godziny 11:00.

Udział w seminarium jest nieodpłatny.

Link do zgłoszeń: https://www.instytutsiag.pl/ibe/torun-4-02-2019/

Prosimy również o potwierdzenie zgłoszenia udziału na maila: k.piorkowska@maraton.pl

Załącznik:

Program_spotkanie konsultacyjne TKKF_04.02.2019_.pdf

 

Z poważaniem,

dr Anna Szumilewicz

Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Turystyki i Rekreacji

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Wydział Turystyki i Rekreacji

ul. Kazimierza Górskiego 1, 30-336 Gdańsk

www.awfis.gda.pl * e-mail: anna.szumilewicz@awfis.gda.pl

tel. 58 55 47 486

 

Wróć