Galeria

Kierownik studiów dr Joanna Jedel (w środku), mgr Maja Lubomańska-Palarczyk (z prawej), prof. nadzw. WSB, dr hab. Józef Zawadzki (z lewej). fot. A. PodbielskaAbsolwenci Podyplomowych Studiów Organizacji i Zarządzania w Sporcie (2014 r.). fot. A. Podbielska